مشخصات محصول

  • عملکرد مناسب برای تمامی صندلی های کارشناسی و مدیریتی
  • دارای دسته معکوس جهت عملکرد بدون تداخل با طراحی های خاص پشتی
  • عملکرد بی صدا و روان
  • ساختار محکم با ورق ۲/۵ تا ۴ میلیمتر
  • استفاده از بوش های پلی آمید
  • پوشش با رنگ پودری و آبکاری گالوانیزه
  • نسبت حرکت کفی به پشتی ۱:۲
  • زاویه دوران کفی ۱۵درجه
  • زاویه دوران پشتی ۳۰ درجه