مشخصات محصول

  • عملکرد مناسب برای تمامی صندلی های کارشناسی و مدیریتی
  • عملکرد بی صدا و روان
  • ساختار محکم با ورق ۲/۵ تا ۴ سانتی متر
  • بوش های پلی آمید
  • پوشش با رنگ پودری و آبکاری گالوانیزه
  • زاویه دوران کفی ۱۵ درجه