_

درباره ما

ما که هستیم؟

براین باوریم که کیفیت عملکرد یک صندلی اداری مطلوب ازکیفیت ساخت یک به یک اجزا و قطعات آن حاصل میشود. قطعات مکانیکی و عملکردی, پاشنه آشیل کیفیت صندلی ها است. علت این موضوع اهمیت رعایت اصول مهندسی در طراحی و ساخت این مجموعه ها است.

شرکت “صنعت گستران صالح” با درنظر گرفتن اهمیت این موضوع و همچنین استفاده ازقالبها و ابزارهایی با قابلیت, جهت تضمین یکنواختی فرایند تولید, اقدام به توسعه محصولات و کسب سهم بازار بیشتر در زمینه قطعات مبلمان اداری نموده است.

مکانیزم صندلی اداری” با نام تجاری “™SGSMECHANIC”  از محصولات این شرکت می باشد.

صنعت گستران صالح | مکانیزم صندلی اداری
خدمتی دیگر از ما
خدمات سنگین
_

تیم ما

ما حرفه ای هستیم

مهدی توکلی

معمار

رضا صالحی

طراح

سعید رضایی

معمار

کامران بهرامی

مدیر